1899

Axeriyak, ipuiya. Rosario Artola, Euskal-Erria. Egileak asmatutako alegia neoklasikoa, nolabait, neurriz eta errimaz emana. Ipuin hau sailtxo baten aurrena izan…

Axeriyak, ipuiya. Rosario Artola, Euskal-Erria. Egileak asmatutako alegia neoklasikoa, nolabait, neurriz eta errimaz emana. Ipuin hau sailtxo baten aurrena izan zen: Bi txoriyak, Bi saguak, Katu zarra ta gaztia, Astoa ta otsoa…