1942

Presonieraren segeretua (ixtorio), Etienne Salaberri. Aintzina, 1942. Egileak hiru X handiz sinatu zuen ipuina testuaren amaieran. Haatik, hizkerak eta batez…

Presonieraren segeretua (ixtorio), Etienne Salaberri. Aintzina, 1942. Egileak hiru X handiz sinatu zuen ipuina testuaren amaieran. Haatik, hizkerak eta batez ere Ene Sinistea-n  Stalag IV ardura aipatu izanak, Sabalarrirena izan litekeela ustetu gaituzte. Besterik azaltzen ez den artean bederenik.

Euskalerriaren Yakintza / Literatura popular del País Vasco, R.M. Azkue. Espasa-Calpe, Madrid.