1993

Euskal ipuinen antologia bat, Iñaki Aldekoa. Alberdania. “Bi aukera nituen liburu hau antolatzeko garaian. Bata, Borgesek askotan aipatzen zuen Txinako…

Euskal ipuinen antologia bat, Iñaki Aldekoa. Alberdania. “Bi aukera nituen liburu hau antolatzeko garaian. Bata, Borgesek askotan aipatzen zuen Txinako ez dakit zein biblioteketako ehun mila aletako antologiarena, eta bestea, gustoa eta iritziari iruzurrik egiten ez diona. Esan gabe doa bigarrena aukeratu dudala; alde horretatik, euskal ipuinen nire antologia da hau, eta antologiaren izpiriturik ere baduen arren —euskal ipuingintzaren emaitzarik umoenak iruditu zaizkidanen artean aukeratuak baitira—, antologia soilaren asmoa gainditzen duen bestelako irizpiderik ere erabili dut: ez ipuin biltze soila, baizik eta liburua bere osotasunean hartzea. Emaitza orekatu bat lortzen saiatu naiz.”

Ipuinak, Wentworth Webster. EEE. Xipri Alberbideren edizioa, Baionako liburutegian ahantziak zeuden 1877ko euskarazko originalak transkribaturik. Aingeru Irigarayk ohar bat emana zuen 1957an egiteko honetaz, baina Arbelbidek egin zain egon ginen idazleak, ikerlariak, etnogafroak, euskaltzainak, irakasleak, kadiradunak, euskaltzaleak, editoreak, kritikoak… 116 (ehun eta hamasei) urtez.