Otsoa ta bildotsa

Undiano liburuguillearen echean, 1804

Otsoa eta bildotsa heldu ziran bakoitza bere aldetik ibai batera ura edateko asmoz.

Otsoa ari zan edaten goiko aldetik, eta bildotsa uraz behetik.

Otsoak, ikusirik hasi zala ura edaten, diotsa:

— Zergatik lohitu didazu ura ni edaten nengoan artean?

Bildotsak erantzun zion pakez:

— Nola diozu hori, zure aldetik badator ibaiko ura ni nagoan beheko aldera?

Otso gaiztoak ez entzuna eginik bildotsaren arrazoi eder isilgarriari, esaten dio:

— Zergatik lotsa galtzen didazu? Zergatik niri gaizki esan? Hori da nagusiago bati bidegabe handia egitea.

Bildotsak diotsa:

— Ez dizut nik lotsarik galdu, ez gaizkirik esan.

Orduan bekoki tximurtu eta begirada haserratu batekin esaten dio otsoak:

— Sei hilabete dira zure gurasoak egin zidala beste horrenbeste.

— Nola izan diteke hori —diotsa bildotsak— geroago jaioa banaiz? Zeri eta zertara

dator hori asmatzea?

— Dan bezela dala, zuk galdu didazu nere lartegia belarra janaz —esaten dio otsoak.

Bildotsak berriz:

— Nola hori ere, hortzak irten ez badidate? Nola jan belarra oi huts eta samurrekin?

Ez zedukanean otsoak zer erantzun arrazoi hain argiei, estalkiak kendurik, diotsa:

— Berritsu zitala, ez dakit zer esan, bai ordea haragi zalea naizela, zure haragia bigun eta samurra dala eta zurearekin afaldu behar dedala.

Hau esanda, harrapatu eta sabeleratu zuen.

* * *

Ipui honek esan nahi du, gaizto asmatzaileen artean egiak ez duela lekurik; indarrak bakarrik agintzen duela. Zenbat honelako Otso? Asko dira bihotz gogorrekoak: diru goseak darabiltza aitzakia eta sesio bila, edateko nekazari argalaren odol edo beharra. Honegatik…

Egia iduki zazu alfertzat
gaizto asmodun eta asko jakinentzat.