1908

Euskal Esnalea, Hainbat euskaltzalek Tolosan sortutako hilabetekaria elebitasun diglosikoan. Zortzi egiteko nagusietan seigarrena Egizko Gezurrak izenekoa dute: “Ipuiak, ipui-atzeko gauzak,…

Euskal Esnalea, Hainbat euskaltzalek Tolosan sortutako hilabetekaria elebitasun diglosikoan. Zortzi egiteko nagusietan seigarrena Egizko Gezurrak izenekoa dute: “Ipuiak, ipui-atzeko gauzak, oso ez bada zerbaitean egizko diranak, eta nolanahiean ere edozeini bide ona erakusten dioten esakaiak ezarriko ditugu hemen”. Pedro Migel Urruzunok dialogo-ipuin ugari argitarau zituen bertan.